So sánh sản phẩm

Các thao tác hiệu chuẩn của máy cân bằng bánh xe MEC 820VDL

Giới thiệu các thao tác hiệu chuẩn máy cân bằng lốp xe ô tô MEC 820VD/820VDL. Giúp người thợ sửa chữa có thể khắc phục được tình trạng cân bằng lốp không còn chính xác sau một thời gian dài sử dụng.