So sánh sản phẩm

Máy láng đĩa phanh

Máy láng đĩa phanh là thiết bị làm nhắn 2 mặt của đĩa phanh nhằm tăng độ ma sát.
Sử dụng để láng tất cả các loại đĩa phanh của xe ô tô, xe máy có đường kính tối đa 380mm